016212536

Godawari Saving and credit
Co-operative Limited

Godawari-5, Lalitpur, Nepal / Established: 2066 BS.
Registered number: 673/066/067

Download Membership Form
Download Membership Form
Download Share Form
Click here for Loan calculator

Godawari Cooperative (2)1 Godawari Cooperative (3)2 Godawari Cooperative (4)3 Godawari Cooperative (5)4 Godawari Cooperative5

संस्थाको परिचय

नेपाल सरकारको सहकारी ऐन एंव विनिमयको अधिनमा रहि सहकारीको मूल्य, मान्यता र आर्दशलाई आत्मसात गर्दै समाजको बृहत्तर हित तथा आर्थिक, शैक्षिक एंव सामाजिक विकास र उत्थान गर्ने पवित्र उदेश्यका साथ यस गोदावरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को स्थापना भएको हो ।

संस्थाको उदेश्य एंव विषेशताहरुः

 • संस्थाको कार्य क्षेत्र भित्र रहेका सदस्यहरुको छरिएर रहेको पूंजी संकलन गरि सो पूजीलाई सदस्यहरुकै आवश्यकता एंव माग अनुरुप कृषि, शिक्षा, उद्योग, व्यापार ब्यवसायमा लगानी गर्न अल्पकालिन एंव दिर्घकालिन कर्जा प्रबाह गर्ने ।
 • बचतकर्तालाई छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउन कम्प्युटराइज्ड् सिस्टमबाट कारोबार गरिने ।
 • निकट भबिष्यमा नै कृषि, शिक्षा, घरेलु उद्योग, संचार एवं विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाने ।
 • बचतकर्ताहरुको आवश्यकता अनुसार घरायसी एवं अन्य सामानहरु जस्तैः मोटरसाइकल, फ्रिज, टेलिभिजन आदि न्यूनतम ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा (हायर पर्चेजमा) उपलब्ध गराउने ।
 • देश बाहिरको जुनसुकै ठाउंबाट आफन्तहरुले पठाएको पैसा रेमिटान्स सम्बन्धित परिवारको सदस्यहरुले यस संस्था मार्फत सजिलै भुक्तानी लिन सकिने ब्यब्स्था ।

बचत संकलन योजना

यस संस्थाले बचतकर्ता तथा शेयर सदस्यहरुलाई सन्तुष्टि प्रदान गरि अधिकतम फाइदा लिन निम्न उल्लेखित बचत खाताहरु संचालनमा ल्याएको छ ।
 • मुद्दति बचत खाताः
 • यस खाता अन्र्तगत न्युनतम ५०००। र सो भन्दा माथि जतिसुकै रकम पनि निश्चित अवधिको लागि जम्मा गर्न सकिने छ ।

 • क्रमिक साधारण बचत खाताः
 • यस बचत खातामा बचतकर्ताले न्युनतम रु १००। व सो भन्दा माथि जति पनि दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक रुपमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ ।

 • गोदावरी नाबालक बचत खाता खुत्रुके बचत योजना
 • १५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरुको लागि न्युनतम रु १५० बाट खाता खोल्न सकिनेछ । खुत्रुके निशुल्क उपलब्ध गराईने छ ।

 • गोदावरी जेष्ठ नागरीक मुद्दति बचत खाताः
 • जेष्ठ नागरिकहरुले उचित प्रतिफलको लागि यस्तो बचत खाताको शुरुवात गरिएको छ ।

 • गोदावरी दम्पत्ती बचत खाताः
 • दम्पत्तीहरुले उच्चतम प्रतिफको लागि यस्तो क्रमिक बचत खाताको शुरुवात गरिएको छ ।

कर्जा लगानीः

यस संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुको हितको लागि निम्न प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्ने छ ।
 • व्यापार ब्यवसाय कर्जाः
 • सदस्यहरुले आफुले चाहेको व्यापार ब्यवसाय संचालनमा गर्न यस शिर्षक अनुसार कर्जा लिन सक्नेछन ।

 • हायर पर्चेज कर्जाः
 • सदस्यहरुले आफ्नो ब्यवसायिक एंव ब्यक्तिगत प्रयोजनको लागि मोटरसाइकल, यन्त्र औजार एंव घरायसी प्रयोगका सामानहरु जस्तैः टि.भि., फ्रिज, कम्प्युटर आदि खरिद गर्न यस शिर्षक अन्र्तगत कर्जा लिन सकिने छ ।

 • भवन निर्माण कर्जाः
 • यस संस्थाका सदस्यहरुले यदि नयां निर्माण, मर्मत तथा घर जग्गा खरिद गर्न यस शिर्षक अन्र्तगत कर्जा लिन सक्नेछन ।

 • मुद्दती धितो कर्जाः
 • सदस्यहरुले यस संस्थामा जम्मा गरेको मुद्दती रसिदको धितोमा यस प्रकारको कर्जा उपलब्ध गराईने छ ।